2015

 

Realització d'obres per al Valencia C.F.

 

 

 

 

2014

 

Sèrie d'il·lustracións per a la decoració de l'espai museístic del Monestir de Santa María de la Valldigna, Genaralitat Valenciana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Portada del fullet ¨Patrimoni Fortificat¨ Direcció General de Patrimoni Cultural

 

2011

Participació en el projecte de la Consellería de Cultura ¨Expressions del Patrimoni¨ Llibre y exposició  Genaralitat Valenciana